Tin địa phương
 Đà Nẵng QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
 Đà Nẵng QUY ĐỊNH VỀ TẠM DỪNG, TIẾP TỤC, CHẤM DỨT, CHUYỂN HƯỞNG
 Ninh Thuận Nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động
 Vĩnh Phúc Thông báo Tuyển lao động đi Thực tập sinh tại Nhật Bản (Chế biến thủy sản)
 Hải Dương Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh ngày 03/8/2015
 Hải Dương Thông báo danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn( Khóa 06 - ĐN)
 Bình Dương Thông báo Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc
 Điện Biên THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC (Thời gian đăng ký từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12/8/2015)
 Khánh Hòa Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015
 Sóc Trăng Sao dễ bị lừa vậy?
 Khánh Hòa Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015
 Khánh Hòa Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của Tổ chức bảo hiểm xã hội được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015
 Khánh Hòa Tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015
 Khánh Hòa Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015
 Khánh Hòa Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
 An Giang THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
 Khánh Hòa Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
 Điện Biên Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc ngày 03/8/2015
 Quảng Bình THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
 Khánh Hòa Những điều cần biết khi người lao động làm thủ tục chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến